Inschrijven voor een torenbezoek tijdens een beiaardbespeling
Booking for a Tower Visit during a Carillon Concert

Tijdens het academiejaar kan je elke dinsdag- en donderdagavond een beiaardbespeling bijwonen. Samen met de beiaardier beklim je de toren met de tentoonstelling over de geschiedenis van de bibliotheek, en kan je de bespeling live meemaken in de beiaardkamer.
The carillon is played twice a week, on Tuesday and Thursday evenings, during the academic year. Visitors can climb the tower with the carillon player, where the exhibition about the history of the library can be visited, and view the concert live in the carillon room.

Een ticket kost €5. Met je Cultuurkaart KU Leuven kan je de bespeling éénmaal gratis bijwonen.
A ticket costs €5. With your Cultuurkaart KU Leuven, you can enter once for free.

Inschrijven voor de Valentijn Special via https://forms.kuleuven.be/a0025/14februari.php
Subscribe for the Valentine Special via https://forms.kuleuven.be/a0025/14februari.php

Naam / Name: *
Voornaam / First name: *
(eventueel) naam van de groep / name of the group (in case of):
E-mail: *
Cultuurkaartnummer / Culture card number:
Aantal personen / Number of persons:


Wanneer wenst u op bezoek te komen?
When do you want to visit? *


* verplichte velden / required fields

Data die niet op het formulier staan, zijn volgeboekt. De volledige lijst bespelingen vind je op http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/speelkalender.htm.
Dates which don't appear on the form, are full-booked. The complete list of recitals is available at http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/spelkalender.htm.

Tickets kunnen elke weekdag tussen 10u en 19u (weekend en feestdagen tot 17u) afgehaald worden bij het onthaal in de Universiteitsbibliotheek.
Tickets can be purchased every weekday between 10AM - 7PM (weekend and holidays until 5PM) at the reception of the University Library (Ladeuzeplein 21).

Afspraak aan het onthaal van de Universiteitsbibliotheek 45 minuten voor het aangeduide speeluur. Het torenbezoek begint stipt om 30 minuten voor het aangeduide speeluur.
Appointment at the reception desk of the University Library 45 minutes before the indicated recital time. The tower visit starts 30 minutes before the indicated recital time.

Meer info bij het onthaal of via universiteitsbibliotheek@kuleuven.be of telefonisch 016 32 46 60.
More info at the reception or by sending an email to universiteitsbibliotheek@kuleuven.be or by calling 016 32 46 60.