Inschrijven voor een torenbezoek tijdens een beiaardbespeling
Booking for a Tower Visit during a Carillon Concert

Data die niet op het formulier staan, zijn volgeboekt. De volledige lijst bespelingen vind je op http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/speelkalender.htm.
Dates which don't appear on the form, are full-booked. The complete list of recitals is available at http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/spelkalender.htm.

Naam / Name: *
Voornaam / First name: *
(eventueel) naam van de groep / name of the group (in case of):
E-mail: *
Aantal personen / Number of persons:


Wanneer wenst u op bezoek te komen?
When do you want to visit? *

Afspraak aan het onthaal van de Universiteitsbibliotheek 30 minuten voor het aangeduide startuur van de bespeling.
Appointment at the reception desk of the University Library 30 minutes before the indicated start of the concert.

* verplichte velden / required fields

Data die niet op het formulier staan, zijn volgeboekt. De volledige lijst bespelingen vind je op http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/speelkalender.htm.
Dates which don't appear on the form, are full-booked. The complete list of recitals is available at http://www.kuleuven.be/cultuur/beiaard/spelkalender.htm.